Matchis: bijna 400 duizend stamceldonoren

Succesverhaal
Matchis: bijna 400 duizend stamceldonoren

Ontwikkeling online wervingsplatform met aanmeldprocedure, donorportaal en fondsenwervingswebsite: de uitkomst van jarenlange duurzame samenwerking. 

Partnership 

Sinds 2015 werken we met Matchis samen. Met succes. Kort na onze kennismaking, ontwikkelden we de website Word stamceldonor! voor het centrum voor stamceldonatie – dat toen nog geen Matchis heette. Destijds was stamceldonatie nog weinig bekend. In Nederland waren er toen nog maar zo’n 50 duizend mensen als stamceldonor geregistreerd.  

Sindsdien timmerde Matchis enorm aan de weg: tegenwoordig zijn het er zo’n 390 duizend donoren. Matchis werft op evenementen, organiseert media-aandacht, had een aantal succesvolle campagnes en is hard op weg naar de 400 duizend.  

Meegroeiende website 

We zijn er trots op dat we dit succes mochten ondersteunen met het agile doorontwikkelen van de website. Het begon bescheiden, al was het aanmeldformulier meteen bij de start een punt van aandacht. Dat moest ontzettend AVG-proof, omdat nieuwe donoren een berg medische gegevens invullen. 

website Matchis

De organisatie groeide en kreeg de huidige naam Matchis. Dat was de reden om de website een nieuwe look & feel te geven. Optredens in media en donorwervingsacties van bekende Nederlanders genereren flinke pieken in de bezoekersaantallen, dus troffen we daar voorzieningen voor. Het aanmeldformulier blijft gewoon werken, ook als duizenden donoren zich tegelijk aanmelden. Om donoren van dienst te zijn, ontwikkelden we een donorportaal. De laatste uitbreiding van het geheel is een website voor het Fonds stamceldonatie. Hiermee zal de fondsenwerving verder online vorm krijgen. 

Website van het Jaar 

In 2019 werden de inspanningen beloond en won de Matchis de Website van het Jaar-Award. 

Bekijk de Matchis website