Online kennisplatform waterschappen en provincies

Succesverhaal
Online kennisplatform waterschappen en provincies

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders – waterschappen en provincies – in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert kennis die de waterbeheerders nodig hebben. Bijvoorbeeld om grondstoffen en warmte terug te winnen uit afvalwater, dijken veilig te houden, de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en de gevolgen van klimaatverandering (droogte, wateroverlast) te verminderen. De website is een belangrijk hulpmiddel voor STOWA; de website informeert over lopende onderzoeken, alle onderzoeksrapporten worden er gepubliceerd en via de menu’s Nieuws en Agenda houdt STOWA het werkveld op de hoogte van wat er op enig moment gaande is.

Uitdaging

Het ontwikkelen van een ordelijk maar flexibel platform en vervolgens bruikbaar houden van zo’n grote kenniswebsite is een flinke uitdaging. Gebruikers blijken dingen toch niet te kunnen vinden, en steevast blijkt interessante content toch niet helemaal te passen in de bedachte opzet. Wildgroei dreigt. De oude website van STOWA was uit zijn voegen gegroeid. Eigenlijk waren het meerdere websites die min of meer met elkaar verbonden waren.

Blijvend van waarde

Het resultaat:
Blijvend van waarde

De opdracht was om één toekomstbestendig kennisplatform te maken. Samen met de opdrachtgever ontwikkelden we een logische structuur. We maakten het mogelijk content te verbinden, te doorzoeken, te filteren en te taggen. We plaatsten een goede zoekmachine die we samen met STOWA na livegang tweakten. In 2018 ging de website live en sindsdien beheren we hem.

Samen met de opdrachtdrachtgever hebben we er na de livegang nog behoorlijk wat aan vast gebouwd – zoals landingspagina’s – en hebben we bij tijd en wijle een beetje opgeruimd. Wildgroei blijft altijd op de loer liggen, maar we hebben dat in het vizier. Als de website zich te veel roert, developen we hem zijn hok gewoon weer in. Zo blijft het kennisplatform voor zijn vele gebruikers van waarde.

Ga naar de website van STOWA