Qredits: succes zit in meer dan krediet

Succesverhaal
Qredits: succes zit in meer dan krediet

Qredits is een sociale onderneming die zowel startende als bestaande ondernemers helpt bij het investeren in hun bedrijf. Dit doen ze door het aanbieden van gratis ondernemerstools, coaching, trainingen én het verstrekken van bedrijfskredieten tot € 250.000.

Het belangrijkste doel is om ondernemersdromen mogelijk te maken. Vertrouwend op de kracht van het ondernemerschap en de kracht van een goed idee. Daarbij kijkend naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden van een onderneming. In tegenstelling tot eerdere jaren is het belangrijker geworden dat mensen Qredits niet alleen kennen, maar ook weten dat ze bij ze Qredits terecht kunnen voor meer dan krediet alleen. Dit blijkt ook uit de effectmeting die is uitgevoerd door onze researchafdeling. Qredits wil ondernemers in het kleinbedrijf op elke mogelijke manier steunen in hun ondernemersreis met diverse producten en dienstverlening. Daarnaast wil Qredits veel duidelijker over de bühne brengen richting gedefinieerde stakeholders welke maatschappelijke impact ze maken én hoe ze voor het kleinbedrijf staan. Kortom, storytelling was in 2022 onmisbaar!

De juiste partner

We hebben met Qredits gekozen voor een full funnel approach, waarbij we enerzijds zijn gegaan voor massa-mediale inzet op radio en TV om te kunnen werken aan de naamsbekendheidsdoelstelling en anderzijds voor een branded partnership bij DPG (storytelling). De uitdaging waar we in eerste instantie mee te maken hebben, kunnen we met deze partner zeker aanpakken. Bestaande ondernemers kunnen we in principe vrij ‘gemakkelijk’ vinden, maar het vinden vanstartende ondernemers is lastiger.

Daarom is ervoor gekozen ons niet te beperken tot B2B-kanalen en is uiteindelijk een combinatie gemaakt van nationale, regionale en lokale media. Door lokale media toe te voegen creëren we een gevoel van dichtbij”; startende ondernemers zijn natuurlijk voornamelijk bezig met de potentie dichtbij huis. Kijkend naar de mediaconsumptie van de doelgroep(en) van Qredits wordt een sterke nadruk gelegd op online kanalen. Binnen de inzet van deze online kanalen wordt een prominente rol voorzien voor nationale, regionale en lokale nieuwssites én – apps. Want iedereen die nadenkt over het potentieel van zijn of haar onderneming maakt gebruik van deze belangrijke informatiebron. Ze worden dan ook sterk vertrouwd en met de meeste aandacht geconsumeerd.

Podcast: Droomstart

Naast een basisplan waarbij we bijdragen aan de propositiebekendheid, voorkeur én overweging door middel van storytelling in vertrouwde merken, hebben we een activerende laag toegevoegd aan de content-campagne door aan te haken op een redactioneel initiatief dat goed bij Qredits past: Droomstart.

Droomstart is een eigen initiatief van ‘De Ondernemer’ (een platform binnen het DPG netwerk). Het is een project om ondernemers in spe dat laatste zetje te geven daadwerkelijk te gaan ondernemen. Dit voelde dan ook als een perfecte match kijkend naar de doelstellingen én doelgroep van Qredits. De deelnemers worden vooraf geselecteerd en middels een professionele podcastserie gevolgd op de weg naar hun “Droomstart”.

Waar staan we nu?

We hebben er inmiddels twee van de drie flights opzitten waarbij we erg tevreden kunnen terugkijken naar de behaalde resultaten. Dat de campagne tot op heden als succesvol kan worden bestempeld zien we ook terug in de 2-meting die door de onafhankelijke onderzoeksafdeling van ZIGT is uitgevoerd. De geholpen naamsbekendheid van Qredits neemt toe en er is een indicatieve toename op het aandeel mensen dat ervaring heeft met Qredits. Op top of mind bekendheid, overweging, voorkeur en gebruiksintentie staat Qredits bovenaan het lijstje t.o.v. de concurrenten.

Bij Qredits zeggen ze het volgende over de campagne: “We waren op zoek naar een aanpak waarin we onze ondernemers centraal konden zetten. ZIGT heeft hier een mooie invulling aan gegeven door een voorstel te doen voor een branded content samenwerking met de DPG-groep. In 6 maanden tijd zijn er 105 prachtige verhalen van Qredits-ondernemers geschreven en gepubliceerd in het DPG netwerk. De toegevoegde waarde van Qredits voor de kleinbedrijf ondernemer is heel goed naar voren gekomen. Bovendien zijn er prachtige resultaten geboekt.”