CBR werft met succes examinatoren tijdens landelijk personeelstekort

Succesverhaal
CBR werft met succes examinatoren tijdens landelijk personeelstekort

In 2022 werden veel werkgevers geconfronteerd met een personeelstekort, waaronder het CBR. Door de coronacrisis werden rijexamens uitgesteld, wat leidde tot wachttijden van soms wel twintig weken in de randstad. Om deze wachttijden te verminderen, moest het CBR meer examinatoren aannemen. Maar waar vind je geschikte kandidaten en hoe bereik je ze? Om snel een oplossing te vinden voor het personeelstekort, bundelden het CBR, creatief bureau Proof en ZIGT hun krachten, wat resulteerde in een succesvolle aanpak! 

Het succes van de campagne is te danken aan twee belangrijke factoren. De video’s en advertenties zijn zéér opvallend en aansprekend en het mediaplan van ZIGT zit goed in elkaar. Daarnaast is er wekelijks overleg tussen ZIGT en de afdelingen Recruitment en Communicatie van het CBR. Hierdoor zitten we kort op de bal en kan de campagne snel geoptimaliseerd worden. Een zeer fijne samenwerking!

Jeroen Koeleman Marketing & Communicatie Adviseur, CBR

Hoe vinden we geschikte kandidaten?

Het werven van geschikte kandidaten is voor het CBR geen onbekende uitdaging. Tijdens het in kaart brengen van het bestaande sollicitatieproces trokken we enkele opvallende conclusies. Zo bleek een aanzienlijk aantal kandidaten pas in het sollicitatieproces ongeschikt voor de functie, gezien zij niet volledig wisten wat de functie inhield en niet volledig over de competenties beschikten. Dit benadrukte de noodzaak voor duidelijkere externe communicatie over de rol van een examinator. Daarnaast bleek dat het imago van het beroep van examinator verbetering behoefde. 

Dus, hoe maken we van de functie van examinator weer een aantrekkelijk beroep? Hoe werven we kandidaten met de juiste vaardigheden om het dringende personeelstekort op te lossen? Dit was een behoorlijke uitdaging, zeker gezien de huidige tijd waarin bijna elke branche met een tekort aan personeel te maken had. 

Wervingsvideo’s als krachtige basis

Om ervoor te zorgen dat meer gekwalificeerde sollicitanten zich zouden aanmelden, was het cruciaal om de verschillende competenties voor de functie van examinator goed te belichten. Proof heeft daarom met hoogwaardige video’s gezorgd dat deze competenties duidelijk werden gecommuniceerd. 

In april 2023 lanceerde het CBR zijn allereerste wervingscampagne, gebaseerd op deze video’s. Deze video’s werden voornamelijk verspreid op online platforms zoals YouTube, Meta en LinkedIn. Dankzij deze platforms kon er op regionaal niveau worden getarget, wat cruciaal was omdat de vacatures niet landelijk, maar alleen in bepaalde regio’s beschikbaar waren. Dit stelde ons ook in staat om de budgetten efficiënt en doelgericht in te zetten. 

De video’s van Proof waren van hoge kwaliteit en waren onder andere gericht op het verbeteren van het imago van het beroep van examinator. Zo bleken ze ook uitermate geschikt voor bioscoopreclame, waar optimaal gebruik van is gemaakt. Bioscoopreclame biedt een uitgelezen kans om impact te genereren, mits de juiste inhoud aanwezig is. Er is ook zorgvuldig gepland voor het tonen van deze reclames in bioscopen in regio’s waar de behoefte het grootst was. 

Strategische call-to-actions

In de campagne werden twee verschillende call-to-actions op slimme wijze toegepast: ‘test jezelf’ en ‘solliciteer nu’. De ’test jezelf’-uitingen vormden het eerste contactmoment. Als mensen doorklikten, kwamen ze op een aparte landingspagina van het CBR, waar een zeer toegankelijke test kon worden afgenomen. Deze test leidde meteen tot de eerste kwaliteitsslag, omdat kandidaten direct na het invullen te zien kregen of ze geschikt zouden zijn als examinator. Om een tweede contactmoment te creëren werden degenen die de test hadden afgerond opnieuw benaderd met een ‘solliciteer nu’-boodschap. Bij interactie werden ze direct naar de vacaturepagina geleid om te solliciteren. 

Samen succesvol aanpakken

De start van de campagne heeft gezorgd voor ontzettend veel sollicitanten. Tot op de dag van vandaag hebben we sinds de start van de campagne 737 sollicitatiegesprekken gevoerd. Ruim 100 gesprekken per maand. 737 gesprekken betekent nog meer verstuurde assessments en nog meer sollicitaties. Niet iedereen haalt het tot aan het gesprek. Hierdoor heb ik de capaciteit in ons team verhoogd, waardoor de doorloopsnelheid gewaarborgd kan worden.

Dennis Fransbergen Coördinator Examinatoren Werving en HR Adviseur, CBR
Een succesvol jaar met duidelijk vooruitzicht

Het resultaat:
Een succesvol jaar met duidelijk vooruitzicht

2023: een volgeboekt jaar

De wervingscampagne bleek een enorm succes, niet alleen vanwege de toename van het gemiddelde aantal sollicitanten (een stijging van 400% per dag), maar ook vanwege de aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van de kandidaten. Het percentage kandidaten dat zowel succesvol het sollicitatiegesprek als het vervolgassessment doorliep, steeg van 17,7% naar 25%. Dit resulteerde in het besluit van het CBR om het aantal beschikbare plaatsen in de klassen van september en december te verhogen van 24 naar 36 kandidaten. De tweede flight startte in juni. Doel hierbij was om de decemberklas ook gevuld te krijgen, en ook dit was gelukt. Een leuke bijkomstigheid: de klassen voor januari 2024 zijn ook meteen gevuld! 

2024: een blik op de weg vooruit 

De toekomst van het CBR ziet er veelbelovend uit. De eerste klassen zijn al gevuld en de kandidaten die in september beginnen, starten hun opleiding in januari 2024. Daarna kan de decemberklas van start gaan in april. Hoewel het wervingsvraagstuk ook in 2024 nog van kracht zal zijn, is de eerste slag al geslagen!