De impact van social media op het leven van jongeren: zijn ze wel tevreden?
10-01-2024

De impact van social media op het leven van jongeren: zijn ze wel tevreden?

Social media: het is niet meer uit ons dagelijkse leven weg te denken. Er is al veel over geschreven en van gevonden. Vooral de invloed die social media op ons leven heeft, houdt ons bezig. Dat het invloed heeft is duidelijk. Vanuit de wetenschap is er alleen nog geen duidelijk(e) bewijs of richting over hoe ons welzijn en onze levenstevredenheid wordt beïnvloed.

Tot recent. Er is namelijk een Brits onderzoek gepubliceerd waarvoor onderzoekers van 2011 tot 2018 een longitudinale studie uitvoerde. Dit was onder 84.011 deelnemers in de leeftijd tussen 10 en 80 jaar. Hierbij keken ze naar het socialmedia-gebruik in relatie tot welzijn en levenstevredenheid.

Voor het onderzoek werden de mensen tussen 10 en 80 jaar 7 keer ondervraagd. Dit ging over hun levenstevredenheid op een schaal aangeduid van 1 (heel gelukkig) tot 7 (helemaal niet gelukkig). Daarnaast werd ook gevraagd hoeveel tijd ze op een normale dag aan en op social media besteden.

Ook werden vragen gesteld over hoe men denkt over werk, uiterlijk, familie, vrienden en school. Deze gegevens zijn getoetst op achtergrondvariabelen. Denk hierbij aan het huishoudinkomen, de buurt waarin iemand woont en het meetmoment. Soms kunnen bepaalde gebeurtenissen in een jaar ook invloed hebben op bijvoorbeeld de levenstevredenheid.

Social media meeste invloed in adolescentiefase

Het is belangrijk om te beseffen dat het concept ‘levenstevredenheid’ gedurende een mensenleven flink verschilt. Dit laat resultaten zien van dat leeftijd een belangrijke variabele is dat bepaalt in hoeverre social media invloed heeft op levenstevredenheid. Zo is de levenstevredenheid bij mannen tussen de 26 en 29 jaar negatiever dan bij mannen tussen de 22 en 25 jaar. Door dit resultaat zijn de onderzoekers erachter gekomen dat de meest aanzienlijke verschillen voorkomen in de adolescentiefase.

Die adolescentiefase vormt een belangrijk focuspunt in het onderzoek. Met de adolescentiefase worden jongeren tussen de 10 en 24 jaar oud bedoelt. Mensen maken in deze fase van hun leven een enorme ontwikkeling door, zowel op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Deze periode is zeer gevoelig voor sociale ontwikkeling, zelfperceptie en sociale interactie.

Dit heeft te maken met grote veranderingen op sociaal-cultureel gebied, zoals de overstap van school naar de universiteit of werk. De onderzoekers stellen dat het interactieve, communicatieve en zelfportretterende karakter van social media de impact op deze belangrijke levensfase vergroot. Zeker met het oog op dat jongeren in deze leeftijdsgroep grootverbruikers zijn.

Leeftijd en geslacht spelen ook een rol

De invloed van social media verschilt per ontwikkelingsfase binnen de adolescentieperiode. Leeftijd is dus een belangrijke indicatie voor in welke ontwikkelingsfase een adolescent zit en welke invloed socialmedia-gebruik heeft op het welzijn en de levenstevredenheid.

De onderzoekers zien dat jongeren tussen de 10 en 15 jaar minder tevreden zijn met hun leven wanneer ze meer social media gebruiken. Bij jongeren tussen de 16 en 21 jaar is het zo dat jongeren die aangeven heel weinig of juist heel veel social media te gebruiken, een lagere levenstevredenheid hebben dan jongeren die gemiddeld van social media gebruikmaken.

Ook geslacht kan bepalend zijn. Zo ervaren meisjes vaak eerder lichamelijke veranderingen in de puberteit dan jongens. De kans op geestelijke gezondheidsproblemen is daardoor hoger. Ook verschillen jongens en meisjes in socialmedia-gebruik. De onderzoekers zien dat meisjes gevoeliger zijn voor de impact van social media als ze tussen de 11 en 13 jaar oud zijn. Bij jongens is deze gevoeligheid pas zichtbaar vanaf 19 jaar.

Al met al is het heel fijn dat er nu eindelijk een onderzoek over dit onderwerp is uitgevoerd. Het is namelijk belangrijk en zeer nuttig om in te zien wat de impact van social media op jongeren is en om te weten dat dit ook per groep verschilt.

Als marketeers zich bewust zijn van deze gevolgen, kunnen zij gerichter en ethischer met deze interessante doelgroep communiceren. Dit longitudinale onderzoek naar de invloed van social media geeft ons in ieder geval een wetenschappelijke en ook interessante inkijk in de invloed van social media in de adolescentiefase van mensen.

Contact?

Heb je na het lezen nog vragen of kom je graag met ons in contact? Stuur dan gerust een mail naar research@zigt.nl en dan helpen we je graag verder.

*Bron voor dit artikel: https://www.nature.com/articles/s41467-022-29296-3#author-information

Marnienke van der Maal
Marnienke van der Maal
Research Director