Social advertising beperkingen wegens nieuwe DSA
15-08-2023

Social advertising beperkingen wegens nieuwe DSA

Digital Services Act

Vanaf eind augustus 2023 moeten de 19 grootste online platforms en zoekmachines al aan de uitgebreidere verplichtingen voldoen die zijn vastgesteld in de nieuwe Digital Services Act (DSA). Deze act is een regelgeving vanuit de Europese Unie en wordt direct van kracht in alle EU-lidstaten. Het doel van de DSA is om de online diensten voor EU-burgers te verbeteren en hen beter te beschermen. Dit wordt bereikt door een versterkte bescherming van fundamentele rechten, aanpak van online misleiding en informatiegebreken, creëren van eerlijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven en het vereenvoudigen van digitale handel. De DSA stimuleert innovatie, groei en concurrentie en leidt tot strenger overheids toezicht op de grote online platforms. Tegen 17 februari 2024 moeten alle diensten en platforms volledig aan de DSA voldoen. In de tussentijd geldt een overgangsperiode waarin platforms stappen moeten ondernemen om aan de eisen van de DSA te voldoen.

Voor wie geldt de Digital Services Act?  

De DSA maakt een onderscheid tussen de volgende categorieën:

 • Online platforms, die verkopers en consumenten met elkaar in contact brengen. Voorbeelden hiervan zijn online marktplaatsen, appstores, platforms voor deeleconomie en sociale mediaplatforms.
 • Zeer grote online platforms en zoekmachines.
 • Access providers (ook wel ‘mere conduit’ genoemd), die netwerkinfrastructuur bieden, internettoegangsproviders en domeinnaamregistrars.
 • Hostingservices, zoals cloud- en webhostingservices.

DSA introduceert extra verplichtingen voor zeer grote online platforms en zoekmachines, dit vanwege hun mogelijke impact en de complexiteit van effectief toezicht op deze platforms. Een platform wordt als ‘zeer groot’ beschouwd wanneer het meer dan 10% van de Europese bevolking bereikt, wat neerkomt op 45 miljoen gebruikers.

Over het algemeen vallen aanbieders van sociale mediaplatforms, berichtendiensten, recensiewebsites, internetproviders en digitale ‘open’ marktplaatsen onder de DSA. Aan de andere kant worden aanbieders van alleen film- of videostreamingdiensten niet onder de DSA geschaard. Platforms waar individuen hun eigen video’s kunnen plaatsen of verkopen, vallen echter wel onder de DSA.

De 19 allergrootste online platforms en zoekmachines

De Europese Commissie heeft de 19 grootste online platforms en zoekmachines aangewezen om tegen eind augustus 2023 te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Deze groep omvat 17 online platforms (zoals Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube en Zalando) en de twee grootste online zoekmachines (Bing en Google Search).

Wat verandert er?

Deze grootste online platforms en zoekmachines zijn op grond van de DSA verplicht om:

 • Illegale inhoud en desinformatie in de EU gericht aan te pakken.
 • Hun aanbevelingssystemen aan te passen.
 • Transparantie te bieden over online reclame via hun diensten.
 • Jaarlijks beoordelingen uit te voeren van de risico’s van schadelijke onlinepraktijken op hun platforms (zoals illegale goederen of content en de verspreiding van desinformatie).
 • Maatregelen te treffen tegen schadelijke onlinepraktijken op hun platforms.
 • Hun gebruikte algoritmes te laten controleren.

Vanaf 17 februari 2024 zal de DSA ook van toepassing zijn op andere online diensten en platforms in de EU. Deze uitbreiding omvat onder andere de vereiste om meer informatie te verzamelen en te publiceren over de bedrijven (handelaren) die op een platform actief zijn. Dit initiatief beoogt het ontmoedigen en identificeren van onbetrouwbare handelaren, het verminderen van oneerlijke concurrentie en het vergemakkelijken van consumenten om hun rechten te kunnen uitoefenen. Bij de moderatie van inhoud moet respect worden getoond voor de grondrechten van gebruikers, waarover zij uitgebreid geïnformeerd moeten worden. Daarnaast dient er een eenvoudige, toegankelijke en gebruiksvriendelijke klachtenprocedure voor consumenten aanwezig te zijn.

Gepersonaliseerde advertenties en minderjarigen

De DSA heeft ook invloed op het gebied van gepersonaliseerde advertenties en minderjarigen. Online platforms zijn namelijk niet langer toegestaan om advertenties te personaliseren op basis van gevoelige persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld religie of gezondheid. Onlangs is er in Noorwegen zelfs een verbod opgelegd voor het plaatsen van gepersonaliseerde advertenties op Facebook en Instagram, als gevolg van overtredingen van deze regels.

Het waarborgen van de bescherming van minderjarigen is een belangrijk beleidsdoel van de EU. In lijn hiermee worden minderjarigen extra beschermd tegen gepersonaliseerde advertenties. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen dat ze ongepaste reclame te zien krijgen. Als gevolg hiervan zijn online platforms verplicht om passende maatregelen te treffen om de privacy, veiligheid en beveiliging van minderjarigen te garanderen.

Gevolgen binnen social advertising

Wanneer we ons specifiek richten op social advertising, betreft het de zeven grootste platformen die tegen eind augustus 2023 moeten voldoen aan de DSA. Deze platformen omvatten Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Snapchat, LinkedIn en Twitter. Dit heeft directe gevolgen voor de advertentiemogelijkheden op deze platforms. Hieronder volgt een overzicht van de aanpassingen die momenteel door de social platformen zijn doorgevoerd en wat we in de toekomst kunnen verwachten:

Minderjarigen

De diverse sociale platformen hanteren de volgende richtlijnen voor het targeten van minderjarigen (onder 18 jaar):

 • Geslachtsgericht targeten is niet mogelijk;
 • Targeten op basis van aangepaste doelgroepen (waaronder retargeting) is niet toegestaan;
 • Regionaal targeten is mogelijk met een minimale straal (de grootte van de straal varieert per platform);
 • Sommige (actiegerichte/interactieve) doelstellingen en optimalisaties zijn niet beschikbaar.

Houd er rekening mee dat de implementatie van bovenstaande beperkingen momenteel per platform verschilt. Verwacht wordt dat deze beperkingen de komende weken verder worden aangescherpt en bekendgemaakt.

Gepersonaliseerde advertenties

Met betrekking tot gepersonaliseerde advertenties heeft TikTok binnen Europa nu de mogelijkheid geboden om de “For You” functie uit te schakelen. De “For You” functie levert video’s op basis van persoonlijke interesses. Dit is gedaan om te voldoen aan de vereisten van de DSA. Het wordt verwacht dat meerdere platformen vergelijkbare opties zullen introduceren.

Toezichthouder en boete 

In Nederland fungeert de Autoriteit Persoonsgegevens als de toezichthouder voor de DSA. De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt diverse bevoegdheden, waaronder het vermogen om boetes op te leggen in geval van overtreding van de verplichtingen die voortvloeien uit de DSA. Deze boetes kunnen aanzienlijk zijn (maximaal 6% van de omzet berekend over het afgelopen boekjaar wereldwijd).

Contact?

In de komende maanden kunnen we verwachten dat er verschillende aanpassingen zullen worden doorgevoerd op de sociale platformen. Heb je vragen over de DSA en de impact ervan op sociale advertenties? Aarzel niet om een e-mail te sturen naar social@zigt.nl.

Simone Strijbis
Simone Strijbis
Social Advertising Director